Ματιές στην επικαιρότητα

Επισκέψεις σε νοσοκομείο - ΠΦΥ - ΕΦΚΑ

Επισκέψεις σε νοσοκομείο - ΠΦΥ - ΕΦΚΑ

Στα πλαίσια των επαφών μας με φορείς του νομού, επισκέφθηκα:
• Το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας
• Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας)
• Το Κ.Υ.Βέροιας
• Τον ΕΦΚΑ Βέροιας
Στις Μονάδες ΠΦΥ του νομού μας, Κ.Υ. Αλεξάνδρειας και Κ.Υ. Βέροιας, συζητήσαμε με τους υπεύθυνους συντονιστές και με το προσωπικό  τα προβλήματα που τους αφορούν και την σημερινή εικόνα λειτουργίας τους. Κοινή διαπίστωση είναι η υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό και επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων.
 
 Ενώ προχώρησε η εγκατάσταση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ ( η οποία είχε ξεκινήσει επί προηγούμενης κυβέρνησης), εν τούτοις δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό (κυρίως εργαστηριακοί γιατροί),ώστε να μπορεί να παρέχει τις δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις στους πολίτες. Το αποτέλεσμα είναι οι μεγάλες αναμονές στα Νοσοκομεία και φυσικά η αναζήτηση σε ιδιωτικά κέντρα. Επίσης η έλλειψη ιατρών, κυρίως γενικών, δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη και καθημερινή εξυπηρέτηση όλου του πληθυσμού, ιδιαίτερα μετά την αδυναμία εφαρμογής του θεσμού του οικογενειακού γιατρού. 
 
Η ένταξη των επαγγελματιών υγείας στα ΒΑΕ είναι το πάγιο αίτημα των εργαζομένων, οι οποίοι κλήθηκαν να ¨σηκώσουν¨ το βάρος που προέκυψε κατά την διάρκεια της πανδημίας. Επίσης η μονιμοποίηση όλων των επικουρικών.
 
Στο Γ.Ν Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας),συζητήσαμε με τον Διοικητή καθώς επίσης και με ομάδες εργαζομένων. Στο Νοσοκομείο Βέροιας, ολοκληρώθηκε η νέα πτέρυγα και τα ΤΕΠ. Ωστόσο, η μεγάλη έλλειψη γιατρών και υγειονομικού προσωπικού είναι η εικόνα που αποκομίσαμε, εικόνα που συμβαδίζει με τα περισσότερα Νοσοκομεία της χώρας μας.
 
Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στην Υγεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα και κυρίως η υποστελέχωση είναι κοστολογημένο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, οικονομικό κίνητρο στους νεοεισερχόμενους ιατρούς, μονιμοποίηση των επικουρικών, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ένταξη στα ΒΑΕ, παροχή καθαριότητας και σίτισης με προσωπικό και όχι με εργολάβους.
 
Στον ΕΦΚΑ Βέροιας συζητήσαμε με τον Διευθυντή και τους υπαλλήλους για την λειτουργία του ασφαλιστικού οργανισμού και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
 
Η παρουσία των νομικών δεν φαίνεται να υπήρξε αποτελεσματική στην συντόμευση των διαδικασιών στις απονομές συντάξεων. Επίσης στα ΚΕΠΑ, οι συντάξεις αναπηρίας παρουσιάζουν προβλήματα, καθυστερήσεις και αρκετές φορές δυσλειτουργία στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στην διασύνδεση μεταξύ τους. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι προσλήψεις προσωπικού επαρκείς, ώστε  να συντομεύσει ο χρόνος αναμονής στους συνταξιούχους.

 

Πέτρος Τσαπαρόπουλος

Ιατρός - Καρδιολόγος
Μέλος Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ημαθίας
Υποψήφιος βουλευτής Ν.Ημαθίας
Αγίου Γεωργίου 2 (Πλατεία Αγίου Αντωνίου)
Τηλ.6945492946